Optagelse i Kunstrunden

Optagelse i Kunstrunden

Vilkår for optagelse i Kunstrunden Nordsjælland 2022:

Kunstrunden Nordsjælland er en forening af professionelt udøvende kunstnere med bopæl eller værksted i Nordsjælland.
Vi har siden 2014 haft et optagelsesudvalg med ekstern censor, der vurderer ansøgningerne og indstiller nye medlemmer til bestyrelsen.

Er du aktiv kunstner og ønsker du at søge om optagelse i Kunstrunden Nordsjælland, kan du indsende din ansøgning.
Der er løbende optagelse af medlemmer.

Optagelsesprocedure til Kunstrunden Nordsjælland

Der vælger hvert år minimum to medlemmer fra bestyrelsen til censurering af ansøgningerne.

ANSØGNINGSFRIST OM OPTAGELSE OG MEDLEMSKAB i
KUNSTRUNDEN NORDSJÆLLAND for 2022 er 15.02.2022.

Ansøgerne skriver en mail til optagelsesudvalget via
info@kunstrunden.dk
Ansøgningerne skal indeholde følgende informationer:
Navn, Adresse, telefonnummer, mail, hjemmeside, evt sociale
medier fx facebook, instagram mm
Desuden 4 fotos af nyere kunstværker
CV med udstillingsliste

Pris for ansøgning til Kunstrunden
Det koster 300 kr at få behandlet din ansøgning. Beløbet dækker over censurering, og evt. oprettelse af profil på Kunstrunden.dk
Foreningens kontonummer er 0552-0000107409
.
Beløbet skal være betalt inden ansøgningen kan behandles.
OPTAGELSESUDVALGET behandler indkomne ansøgninger så
hurtigt som muligt og ansøgere vil få besked via mail så hurtigt som
muligt.
Der kan behandles ansøgninger løbende hele året, men hvis man
vil deltage i årets store begivenhed skal man have ansøgt senest den 15.02.2022.

Optagelseskriterier:
Som grundkriterie skal kunstneren have bopæl, værksted eller
atelier i Nordsjælland.

Kunstneriske kriterier, hvoraf min. 2 skal være opfyldt:

 • have relevant uddannelse eller have modtaget relevant
  professionel undervisning
 • have deltaget i censurerede udstilling(er) (dokumentation
  medsendes)
 • være aktiv udøvende og have betydelig udstillingsaktivitet
  Der lægges vægt på at kunstneren er aktiv og synlig som kunstner
  generelt og arbejder professionelt med sin kunst.
  F.eks. via aktiv deltagelse i udstillinger, hjemmeside, sociale
  medier, publikationer o.lign.

Pris for årlig kontingent i 2022 for aktiv deltagelse er 1200 kr
Frist for betaling er 15. februar 2022.
Kontingent for næste år, betingelser m.v. vedtages på den årlige
generalforsamling, som finder sted i efteråret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.