ER DU ALLEREDE medlem?

Er du medlem allerede kan du logge ind på din profil her:

 

 

Ønsker du at blive medlem?

Kunstrunden Nordsjælland er en forening af professionelt udøvende kunstnere med bopæl eller værksted i Nordsjælland.

Vi har siden 2014 haft et optagelsesudvalg med ekstern censor, der vurderer ansøgningerne og indstiller nye medlemmer til bestyrelsen.

Vi har her i 2024 fået en aftale om en fælles udstilling på C4 – et Videncenter i Hillerød, som har med Erhverv, Handel,
Kultur, Turisme og Uddannelsen at gøre, og som derfor er medvirkende til et levende sted for kulturlivet. Her kan vi udstille i fem måneder i et meget dejligt miljø, hvor der i dagligdagen kommer rigtig mange mennesker.

Program på nuværende tidspunkt:

Fernisering d. 30. august kl. 14-16, hvor C4 er medvært.

Åbne Døre i weekenden d. 7. & 8. september i tidsrummet 11-17 begge dage.

Du kan blive medlem af Kunstrunden Nordsjælland, hvis du opfylder nedenstående kriterier,

Optagelseskriterier:
Som grundkriterier skal kunstneren have bopæl, værksted eller atelier i Nordsjælland, samt være aktiv udøvende og have betydelig udstillingsaktivitet.
Der lægges vægt på at kunstneren er aktiv og synlig som kunstner generelt og arbejder professionelt med sin kunst.
F.eks. via aktiv deltagelse i udstillinger, hjemmeside, sociale medier, publikationer og lign.

Kunstneriske kriterier, hvoraf min. 2 skal være opfyldt:

  • have relevant uddannelse eller have modtaget relevant
    professionel undervisning
  • have deltaget i censurerede udstilling(er) (dokumentation
    medsendes) 
  • optaget i andre censurerede kunstorganisationer

Eller:

  • godkendt af optagelsesudvalg med baggrund i indsendt materiale 

PRIS for optagelse
Det koster 300 kr. at få behandlet sin ansøgning.
Beløbet dækker censurering, og evt. oprettelse af profil på Kunstrunden.dk.
Foreningens kontonummer er 0552-0000107409.
Beløbet skal være betalt inden ansøgningen kan behandles.

Bliver du optaget, er prisen for et årlig kontingent i 2024 for aktiv deltagelse i Åbne Døre, Fællesudstilling samt optagelse i katalog på kr. 1.200 og kr. 850 for passivt medlemskab.
Kontingent for næste år, betingelser m.v. vedtages på den årlige generalforsamling, som finder sted i efteråret.

HVORNÅR FÅR DU SVAR?
Optagelsesudvalget behandler indkomne ansøgninger så hurtigt som muligt og man vil få besked via mail inden for nogle få dage.

FRIST
Der kan behandles ansøgninger løbende hele året, men hvis man vil deltage i dette års store begivenhed skal man have ansøgt senest den 15. april 2024 og efter godkendelse have betalt kontingent og indsendt foto af værk samt kontaktoplysninger til josephine.ernst@gmail.com senest den 21. april 2024.

SÅDAN GØR DU
Udfyld skemaet til højre – derefter kommer et skema med oplysninger om dig som kunstner – vær opmærksom på, at du SKAL udfylde de felter, der er markeret med en *
Hav billeder både af dig selv og af dine værker klar på computeren, da du vil blive bedt om at uploade dem.

Fornavn *
Efternavn *
E-mail *
Opret password *
Bekræft password