Ønsker du at blive medlem?

Kunstrunden optager p.t ikke nye medlemmer.

Fornavn *
Efternavn *
E-mail *
Opret password *
Confirm Password *

Optagelseskriterier

Som grundkriterie skal kunstneren have bopæl, værksted eller atelier i Nordsjælland.

Kunstneriske kriterier, hvoraf min. 2 skal være opfyldt:

  • have relevant uddannelse eller have modtaget relevant professionel undervisning

  • have deltaget i censurerede udstilling(er) (dokumentation medsendes)

  • være aktiv udøvende og have betydelig udstillingsaktivitet

  • der lægges vægt på at kunstneren er aktiv og synlig som kunstner og generelt samt arbejder professionelt med sin kunst. F.eks. via aktiv deltagelse i udstillinger, hjemmeside, socialemedier, publikationer o.lign.