Optagelse i Kunstrunden 
Vilkår for optagelse gældende for Kunstrunden 2021:

Kunstrunden Nordsjælland er en forening af professionelt udøvende kunstnere med bopæl eller værksted i Nordsjælland.
Vi har siden 2014 haft et optagelsesudvalg med ekstern censor, der vurderer ansøgningerne og indstiller nye medlemmer til bestyrelsen.

Er du aktiv kunstner og ønsker du at søge om optagelse i Kunstrunden Nordsjælland, kan du indsende din ansøgning.
Der er løbende optagelse af medlemmer. 

Optagelsesprocedure til Kunstrunden

Der vælger hvert år minimum to medlemmer fra bestyrelsen til censurering af ansøgningerne.

ANSØGNINGSFRIST forlænget til 12.12.2020

ANSØGNINGSFRIST OM OPTAGELSE OG MEDLEMSKAB Af
KUNSTRUNDEN NORDSJÆLLAND for 2021 er 12.12.2020
Ansøgerne skriver en mail til optagelsesudvalget via
info@kunstrunden.dk
Ansøgningerne skal indeholde følgende informationer:
Navn, Adresse, telefonnummer, mail, hjemmeside, evt sociale
medier fx facebook, instagram mm
Desuden 4 fotos af nyere kunstværker
CV med udstillingsliste

Pris for censurering
Det koster 300 kr at få behandlet en ansøgning - Foreningens
kontonummer er 0552-0000107409. 
Beløbet skal være betalt inden ansøgningen kan behandles.
OPTAGELSESUDVALGET behandler indkomne ansøgninger så
hurtigt som muligt og ansøgere vil få besked via mail så hurtigt som
muligt.
Der kan behandles ansøgninger løbende hele året, men hvis man
vil deltage i årets store begivenhed og fælles katalog skal man
være bedømt og have betalt kontingent senest den 12.02.2021

Optagelseskriterier:
Som grundkriterium skal kunstneren have bopæl, værksted eller
atelier i Nordsjælland.

Kunstneriske kriterier, hvoraf min. 2 skal være opfyldt:
- have relevant uddannelse eller have modtaget relevant
professionel undervisning
- have deltaget i censurerede udstilling(er) (dokumentation
medsendes)
- være aktiv udøvende og have betydelig udstillingsaktivitet
Der lægges vægt på at kunstneren er aktiv og synlig som kunstner
generelt og arbejder professionelt med sin kunst. 
F.eks. via aktiv deltagelse i udstillinger, hjemmeside, sociale
medier, publikationer o.lign.

Årlig kontingentpris for 2021 for aktiv deltagelse er 1200 kr
Frist for betaling er 12. februar 2021
Kontingent for næste år, betingelser m.v. vedtages på den årlige
generalforsamling, som finder sted i efteråret.

Klik på dokumentet herover for at hente filerne

Download ovenstående ansøgningsskema, udfyld det og send det til info@kunstrunden.dk sammen med CV og billedmateriale.
Ansøgningsskema 2021 Ansøgningsskema 2021
Vedtægter Kunstrunden Vedtægter Kunstrunden