Administrationsside

Her kan du rediger sider, nyheder, artikler og begivenheder.
Oprette og redigere brugere og kunstnerprofiler.

 

 

Instrukstionsvideoer kan oprettes og vises hér, hvis I ønsker det.

 

Har du problemer med redigering af hjemmesiden – skriv til Helga på helga@kulturstoberiet.dk eller ring på 2190 1960.