FERNISERING PÅ ANNABORG LØRDAG D. 19. AUGUST KL. 14 – 16 / Alle er velkomne!

 

Udstillingsperiode: d. 17. august til og med 10. september, 2023

Deltagende kunstnere: 

Anja Christensen
Anne Gry Andersen
Anne Vibeke Lauridsen
Anita Corfixen
Annette Wolsberg
Allan Hytholm
Anne-Marie Pedersen
Anna Farid
Ania Czarmecka
Anna Sarid
Barbara Bakaos 
Birthe Larsen
Birthe Villaume
Birgitte Sandvig
Britt Salver           
Børge Rask Olsen
Carsten Bruun
Caterina Nordlinch
Christina Christiansen
Dorte Aagaard
Ege Arp-Hansen
Else Agger
Else Merete Deichmann
Erik Reime
Eva Müller
Finn Dam Rasmussen
Finn Rudbæk Larsen
Frida Kromose
Gertrud Oxenvad
Gitte Larsen
Grete Siegler
Gunhild Rasmussen
Hanne Carlsen
Hanne Kadziola Schjærff
Hanne Aagaard Jensen
Hanne Winkl
Helle Groth
Helle Lisbeth
Helle Rash Crawford
Hjørdis Lorenzen
Iben Jacobsen
Inge Prier
Inger Kruse
Jacqueline Uhrenholt
Jan List
Jonatan Kühl
Karen Lindberg
Lene Sandvang
Lis Engel
Lisbeth Sonne
Louise Thygesen
Majken Buchwald
Marianne Mølsted
Merete Eliassen
Mette Holmskov
Morten Ellehauge
Niels Lolle
Per Christiansen
Randi Hattens
Regina Kanta
Sanne Bech
Susanne Aabo
Susanne Bondrup
Susanne Helweg
Søren Knudtson
Susanne Kjøller
Tim Juel Jacobsen
Tine Wepler
Vibeke Nyholm
Vibeke Sunde